INFORMACJA

W związku z tymczasowymi zmianami organizacyjnymi wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej kontakt z sekretariatem szkoły pod nr tel.

513 762 335.