TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

26.08.2020r. (środa)

– egzamin poprawkowy z matematyki – część pisemna godz. 8.30

– egzamin poprawkowy z tkaniny artystycznej – godz. 8.30

– egzamin poprawkowy z historii sztuki godz. 8.30

– egzamin poprawkowy z matematyki – część ustna godz. 11.00

 27.08.2020r. (czwartek)

– egzamin poprawkowy z języka polskiego– część pisemna godz. 8.30

– egzamin poprawkowy z języka polskiego– część ustna godz. 11.00

28.08.2020r. (piątek)

–  egzamin dyplomowy– część praktyczna godz. 8.30

– egzamin dyplomowy – część teoretyczna godz. 9.00

08.09.2020r. (wtorek)

– poprawkowe egzaminy maturalne – część pisemna godz. 14.00