Projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

Projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Grottgera w Supraślu realizuje w terminie 04-11-2019 – 03-12-2020 projekt w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1, Mobilność kadry edukacji szkolnej pt: ,,Rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu”.

W projekcie biorą udział trzy nauczycielki różnych specjalności: języka angielskiego, języka polskiego, doradca zawodowy. Dwie osoby uczestniczyły w styczniu 2020r. w szkoleniach metodycznych: ,,A Satisfying School – Experience: Strategies and Skills for Teachers” w Barcelonie, w Hiszpanii (organizator EUROPASS Teacher Academy) oraz w lipcu 2020r. w szkoleniu ,,Empowerment in ICT Skills : Making Use of Technology Tools” (organizator ETI -Executive Training Institute) w St.Julian’s na Malcie. Jedna osoba wyjechała również w lipcu na dwutygodniowy kurs językowy ,, Fluency and English Language Development for Educational Staff ( organizator ETI – Executive Training Institute,) w St.Julian’s na Malcie.

Celem projektu jest doskonalenie warsztatu pracy i kwalifikacji kadry w dziedzinach: językowej, metodycznej i informacyjno – komunikacyjnej. Metodologia wykorzystywana w projekcie zawiera: aktywny udział uczestników w mobilnościach, obserwację zajęć modelowych, wykorzystanie TIK, uczenie się z dobrych praktyk, analizę i ewaluację własnych działań. Program Erasmus+ rozwija umiejętności, pozwala poznać nieznane do tej pory kraje, nawiązać nowe kontakty, wymienić doświadczenia. Chroni przed szkolną rutyną i nudą, zachęca do dalszego rozwoju, pracy nad sobą. Erasmus pozwala realizować marzenia.