PROJEKT „IN MY PICTURE I CAN SEE… „

W ramach zajęć  z języka angielskiego na platformie eTwinning zrealizowano z klasą 2ti międzynarodowy projekt zdalny, w języku angielskim, w którym uczestniczyły szkoły z Francji, Czech, Turcji, Portugalii i Włoch. Czas realizacji: wrzesień- listopad 2020.
Nazwa projektu : In my picture I can see… . Tematem przewodnim był zrównoważony rozwój środowiska (ekologia, srodowisko naturalne, ekosystem). Uczniowie z naszej szkoły i z innych krajów opublikowali zrobione przez siebie zdjęcia dotyczące otaczającego ich srodowiska (fauna, flora, budynki, itp). Następnie opisali dlaczego wybrali dany obiekt, jaki jest jego wpływ na otaczające nas środowisko. Przy okazji projektu zaprezentowano również naszą szkołę, Supraśl, kraj. Rezultatem projektu było utworzenie mędzynarodowego e-magazynu w aplikacjo Madmagz, w którym  uczniowie opublikowali swoje zdjęcia, opisy, porównali je z publikacjami uczniów z innych krajów.

Projekt w ramach platformy eTwinning dał możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej, praktycznego wykorzystania języka angielskiego, wzbogacenia wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju środowiska, był też okazją do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli wielu aplikacji edukacyjnych, uatrakcyjnił zajęcia z języka angielskiego.

Nauczyciel koordynujący projekt: Jolanta Hołownia