Rekrutacja / Internat

Regulamin Internatu PLSP w Supraslu po zmianach 20.08.2020

KARTA INFORMACYJNA WYCHOWANKA 2020

Oświadczenie rodzica o przyjmowaniu leków oświadczenie covid

Oświadczenie rodzica o przyjmowaniu leków

Informacje dla rodziców wychowanków internatu 

KRYTERIA REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO INTERNATU PLSP W SUPRAŚLU

Podanie do internatu rodzica

OŚWIADCZENIE rodzica przy przyjęciu do internatu 

Zwolnienie z opłat za pobyt w Internacie

Adres mailowy do kontaktu oraz wysyłania wszelakiej dokumentacji rekrutacyjnej: internat@lpsuprasl.pl