XII EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJÓW AUTOPORTRET

AUTOPORTRET- podobizna artysty wykonana przez niego samego. Często pełni funkcję narzędzia samopoznania i autorefleksji.

Artyści na autoportretach ukazują się w bardzo różny sposób np.: przy pracy, z rodziną lub z przyjaciółmi. Przedstawiają się jako postacie historyczne, biblijne albo mitologiczne.

Wielu artystów malowało autoportrety niemal przez całe swoje życie m.in.: Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh, Stanisław Wyspiański.

Na podstawie prac artystów między innymi, takich jak: Salvador Dali, Rembrandt van Rijn, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Andy Warhol stwórz własny autoportret.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie III klas gimnazjalnych.

 

REGULAMIN KONKURSU

Format: A3/ duży blok/.

Technika: dowolne techniki rysunkowe i malarskie.

Ilość nadesłanych prac jest nieograniczona

Wszystkie prace powinny być opisane na odwrocie/ imię i nazwisko autora, tytuł pracy, nazwa, adres i telefon szkoły, nazwisko nauczyciela prowadzącego, telefon kontaktowy/.

Prace nie mogą być składane ani rolowane.

 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC

Prace należy składać w nieprzekraczalnym termine do 13 lutego 2017 r.

Na adres: Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera

Plac Kościuszki 1, 16-030 Supraśl z dopiskiem KONKURS.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

odbędzie się 16 lutego 2017 r.

Nagrodzeni uczniowie zostaną poinformowani telefonicznie bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.

NAGRODY

Autorzy trzech najlepszych prac wyróżnionych przez jury otrzymają możliwość bezpłatnego uczestnictwa w kursie przygotowawczym do egzaminów wstępnych.

 

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na szkolnej stronie internetowej i fb.

Dyplomy prześlemy pocztą.

Kurs przygotowawczy rozpocznie się 18 lutego 2017 r. o godzinie 10.00