Kadra

Pracownicy Szkoły w roku 2017/2018

Dyrektor - Wojciech Sokólski

Wicedyrektor - Barbara Sieńczuk

Kierownik artystyczny - Małgorzata Niedzielko

Kierownik Internatu - Piotr Puczyński

Przedmioty ogólnokształcące

Język polski

Maria Doroszew

Elżbieta Suchocka

Język angielski

Jolanta Hołownia

Monika Michniewicz

Barbara Sieńczuk

Język francuski

Danuta Jóźwik (zastępstwo za: Izabela Karczewska- Kiedysz)

Matematyka

Anna Śmietańska

Historia

Anna Sobecka

Geografia

Anna Sobecka

Historia i społeczeństwo

Przemysław Lech

WOS

Przemysław Lech

Biologia, Chemia

Przybysz Anna (zastępstwo za: Bożena Agata Kruszewska)

Historia sztuki

Marzanna Polkowska

Anna Sobecka

Fizyka

Danuta Zakrzewska

Informatyka

Wojciech Sokólski

Wychowanie Fizyczne

Katarzyna Rewucka

Religia

ks. Andrzej Chutkowski

Podstawy przedsiębiorczości

Elżbieta Carewicz 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zbigniew Szpakowicz

Przedmioty artystyczne

Tkanina artystyczna

Urszula Nagórna

Techniki rzeźbiarskie

Weronika Adamowska

Damian Traczyk -nauczyciel wspomagający

Andrzej Misiewicz -nauczyciel wspomagający

Techniki druku artystycznego

Marta Muszyńska-Józefowicz 

Małgorzata Józefowicz -nauczyciel wspomagający

Realizacje intermedialne

Katarzyna Zabłocka 

Krzysztof Raczkowski - nauczyciel wspomagający

Rysunek i malarstwo

Beata Wilczyńska

Honorata Wincenciak- Zamostna

Urszula Zawadzka-Wyrzykowska

Rzeźba

Małgorzata Niedzielko 

Weronika Adamowska 

Tomasz Waszczeniuk

Podstawy projektowania

Małgorzata Józefowicz

Podstawy fotografii i filmu

Marta Mariańska 

Projektowanie multimedialne

Marta Mariańska 

Tomasz Waszczeniuk

Psycholog szkolny

Małgorzata Mozerys - Ćwikła

Pedagog

Kinga Kujawa

Biblioteka szkolna

Ewa Kurkowska

Internat

Anna Harasim

Piotr Puczyński

Mariusz Turczyński

Agnieszka Wróblewska

Marta Żukowska