Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne  – pobierz

Oświadczenie / wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych ucznia – pobierz

 

Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraśla ogłasza nabór do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/ 2018
Egzamin wstępny odbędzie się w dniu 19 i 20 maja 2017r. o godzinie 9.00
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 18 maja 2017r.
Dokumenty, które należy dostarczyć:

1. wniosek o przyjęcie do Liceum Plastycznego w Supraślu (do pobrania ze strony)
2. kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania ze strony)
3. dwa zdjęcia
4. świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie z testu gimnazjalnego (po przyjęciu do szkoły)
5. zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy – warunek niezbędny dopuszczenia do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego (na podstawie Art. 20n Ustawy o Systemie Oświaty. Skierowanie na badanie wydaje Liceum (Wykaz jednostek służby medycyny pracy)
6. koperta z własnym adresem i znaczkiem
7. zaświadczenia o uzyskanych tytułach laureata lub finalisty w konkursie przedmiotowym o zasięgu wojewódzkim
8. prośba o przyjęcie do internatu (do pobrania ze strony)