Rekrutacja

Regulamin – pobierz

Harmonogram rekrutacji – pobierz

Informacja o egzaminie wstępnym – pobierz

Kwestionariusz i wniosek – pobierz

Podanie do internatu rodzica – pobierz

Oświadczenie rodzica przy przyjęciu do internatu – pobierz

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dotyczy kandydatów z zagranicy) – pobierz