Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin Rekrutacji – pobierz

Harmonogram Rekrutacji – pobierz

Rekrutacja – pobierz

Formularz rekrutacyjny – pobierz

Oświadczenia na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych ucznia – pobierz

Podanie do internatu rodzica – pobierz

Oświadczenie rodzica przy przyjęciu do internatu – pobierz